31 Augustus 2011 (D. Janson)

Published in Bouwsignaal
Na een lange periode van onderhandelingen is uiteindelijk in Januari van dit jaar door Windward Roads het contract getekend voor de bouw van een afvalwaterwaterzuivering (AWZI).Opdrachtgever is VROMI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Infrastructuur) en het project wordt gefinancierd door USONA

Het is een uitdagend project te noemen aangezien Windward Roads naast de infrastructuur en bouwwerkzaamheden tevens verantwoordelijk is als “general contractor” voor het ontwerp en uitvoering van de elektrotechnische en mechanische installatie van het project.

WWR heeft voor dit project drie hoofdonderaannemers te weten Croon (ARUBA) voor het ontwerp van de elektrotechnische installatie met Payless (St. Maarten) voor de lokale installatie. Het ontwerp en de installatie van de werktuigbouwkundige installatie geschiedt door Landustrie (NL). De expertise voor de betonconstructies komt van J.J. de Vries onderdeel van de Friso Bouwgroep (NL) door het leveren van de bekisting en een uitvoerder uit NL.

Als aanvullende opdracht heeft WWR tevens de detail engineering en berekening van het constructieve gedeelte voor zijn rekening genomen. De circa 70 tekeningen en detail berekeningen worden vervaardigd door CEC (Consulting Engineers Curacao).

Na een voorbereidingsperiode is in april een stuk landaanwinning gedaan op het terrein van de huidige AWZI freshpond aan de Illidge Road te Philipsburg alvorens in begin Juni 2011 is begonnen met de paalfundering. In totaal zijn er 335 vibro palen aangebracht door Volker Stevin Caribbean welke speciaal een heistelling uit Nederland heeft laten overkomen.

Naast de betonconstructies bestaande uit vloeren, rechte- en ronde wanden, consoles, bordessen etc (totaal +/- 2000 m3 beton) zal er tevens een nieuw bedieningsgebouw en een verbouwing van het portiersgebouw gerealiseerd worden.

De officiële startbouw is medio augustus 2011 en het project moet in september 2012 volledig zijn afgerond. Na het volledig testen en minimaal 2 weken storingvrij functioneren van de nieuwe AWZI kan de huidige afvalwaterzuivering afgekoppeld worden. Met het totale project is een aanneemsom gemoeid van ruim 16 miljoen gulden.

Voor het project is een projectteam samengesteld met Andrew Fenton (“site engineer”), Thomas Zorn (“supervisor WWR”), Stefan v.d. Sluis (“supervisor J.J. de Vries”), Bram Wijnveen (“site manager”) en Dennis Janson (“Projectmanager”)welke sinds juli j.l. op de bouwlocatie zijn gevestigd en vanuit daar het project verder in detail uitontwerpen, werkvoorbereiden, coördineren en realiseren. Een strakke planning voor alle fases in het bouwproces is van essentieel belang daar er veel materialen, materieel en vakmanschap niet locaal aanwezig is en vanuit het buitenland moeten komen.

Wat maakt dit project interessant voor jou?
Bram Wijnveen: Het project is interessant voor mij omdat de kans krijg met bekisting wanden te werken in ronde elementen van 5 meter hoog. Dit wordt een uitdaging om de beton er strak uit te krijgen. Zeker in de daarvoor vastgestelde tijd en budget met de beschikbare middelen.

Door lange tijd niet in Nederland gewerkt te hebben ben ik de aansluiting van de nieuwe ontwikkelingen wat kwijt geraakt. Met dit project team krijg weer de kans om wat modernere bouw methodes te ontdekken.
Andrew Fenton; Na mijn gesprekken met Halbe Veenstra keek ik het meest uit naar de organisatorische uitdagingen van het bouwen in de Caribbean. Zaken die in NL vanzelfsprekend zijn blijken op Sint Maarten vaak voor leuke uitdagingen te zorgen.

Op moment van schrijven ben ik 5 weken op Sint Maarten en ook 5 weken op het project aan het werk. Hoe ik door het collega’s op het eiland ben opgevangen vind ik het meest bijzondere tot op dit moment. Hoewel dit “losstaat” van het project heeft het er enorm aan bijgedragen dat ik mij volledig op het werk kan richten.